Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Đinh Quang Quảng

Thạc Sĩ Đinh Quang Quảng

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Cơ sở Hà Nam

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ