Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn

Thạc Sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó phòng

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ