Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Nguyễn Thành Nhân

Thạc Sĩ Nguyễn Thành Nhân

Chức vụ: Trưởng phòng, bí thư chi bộ

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ