Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc Sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ