Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Phạm Thị Kim Dung

Thạc Sĩ Phạm Thị Kim Dung

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ