Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Tạ Thị Ngọc Bích

Thạc Sĩ Tạ Thị Ngọc Bích

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ