Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Trần Thị Minh

Thạc Sĩ Trần Thị Minh

Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn Cơ sở Hà Nam

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ