Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Vũ Thị Hương Giang

Thạc Sĩ Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ