Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Trần Thị Hải Vân

Thạc Sĩ Trần Thị Hải Vân

Chức vụ: Phó giám đốc THNVGĐ; UVBCH Công Đoàn Trường; Bí thư chi bộ

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ