Tin hoạt động

Đại hội Công đoàn Cơ sở Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

20/12/2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 73/KH-CĐ, của Công đoàn Trường Đại học Thương mại về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp Trường Đại học Thương mại lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Công đoàn Trường, vào 8h00 ngày 14/12/2022 tại Hội trường H, Công đoàn Cơ sở Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Cơ sở Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Hà Nam có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội ThS. Trần Thị Hải Vân - Phó giám đốc cơ sở Hà Nam; ThS Bùi Ngọc Tú P. Chủ tịch công đoàn Cơ sở Hà Nam và toàn thể các đồng chí là đoàn viên công đoàn Cơ sở Hà Nam.

Sau các bước bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; thông qua quy chế, chương trình Đại hội; báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự Đại hội; Đại hội đã lắng nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Cơ sở; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ mới với 03 đồng chí: đ/c Đinh Quang Quảng - CV, Phòng Tổ chức HCTH-KT-QT; đ/c Trần Thị Minh - CV, Phòng Tổ chức HCTH-KT-QT; đ/c Trần Thị Thanh Hương - CV, Phòng Quản lý đào tạo, KT, CTSV có đủ trình độ, năng lực, uy tín để tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động công đoàn.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu thống nhất biểu quyết.

Đại hội Công đoàn Cơ sở Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp.