Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH SÁNG NGÀY 07/04/2023

06/04/2023
LỊCH SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH SÁNG NGÀY 07/04/2023
        
CaLớpHội trườngGhi chúCaLớpHội trườngGhi chú
1K58(E1+E2)D-202 CS Hà Nam 2   
1K58(E3+E4)D-201 CS Hà Nam 2K58HCD-201 CS Hà Nam 
1K58(S1+S2)D-302 CS Hà Nam 2K58(S3+S4)D-101 CS Hà Nam 
1K58HHT lớn CS Hà Nam 2K58IHT lớn CS Hà Nam 
             Ca 1: 07h15-09h15; Ca 2: 09h30-11h30