Thông báo

Kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo !

04/02/2023

Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 (tính đến ngày 30/11/2023).

Trong đó, đợt 1 tổ chức từ ngày 21/12/2022 đến 08/01/2023, gồm 9 đơn vị (Công ty Điện lực tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh; Trung tâm Thương mại Vincom Hà Nam; huyện Kim Bảng; Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam), huyện Lý nhân, TP Phủ Lý, huyện Thanh Liêm và Thị xã Duy Tiên, dự kiến tiếp nhận 2.640 đơn vị máu.

Đợt 2, tổ chức từ ngày 04/2/2023 đến 03/3/2023 gồm 10 đơn vị (Chùa Địa Tạng, Công an tỉnh, Trường CĐ Nghề Hà Nam, Sở Y tế, Trường CĐ Y tế, Trại giam Nam Hà, huyện Bình Lục, Trường ĐH Thương mại cơ sở Hà Nam; Khối doanh nghiệp tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp), dự kiến tiếp nhận 4.360 đơn vị máu.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; coi việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và tôn vinh người hiến máu; vận động chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, tập trung đông công nhân, người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Tổ chức tốt các điểm hiến máu bảo đảm an toàn, thuận tiện…