Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT THÁNG 4,5/2023

21/04/2023

 

  • Xem lịch đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  Tại đây
  • Xem danh sách đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Tại đây
  • Xem Hướng dẫn tháo tác làm bài đánh giá phần Thực hành Tại đây