Thông báo

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và tổ chức đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên trình độ đại học, năm 2023 tại CS Hà Nam

06/04/2023