Tin hoạt động

Lãnh đạo Trường Đại học Thương Mại về kiểm tra điều kiện học tập và sinh hoạt của của sinh viên tại cơ sở Hà Nam học kì 2 năm học 2022-2023.

10/01/2023

Ngày 09/01/2023 Lãnh đạo Trường Đại học Thương Mại PGS,TS. Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí: ThS. Nguyễn Đắc Cường -Trưởng phòng công tác sinh viên; ThS. Trần Ngọc Sinh - Phó trưởng phòng quản lý đào tạo; ThS. Trương Văn Đạo - Phó trưởng phòng quản trị cơ cở vật chất và cán bộ quản lý các khoa có sinh viên học tập tại cơ sở Hà Nam : TS. Nguyễn Thị Hội - Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử; PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng; cán bộ khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế về kiểm tra điều kiện học tập và sinh hoạt đồng thời lấy ý kiến của của sinh viên tại cơ sở Hà Nam học kì 2 năm học 2022-2023. 

Về phía cơ sở Hà Nam có ThS. Trần Thị Hải Vân - Phó giám đốc cơ sở Hà Nam; ThS. Tạ Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng QLĐT, KT, CTSV; ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó trưởng phòng QLĐT, KT, CTSV; ThS. Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng TC- HCTH- KT-QT; ThS. Ngô Thị Quyên - Phó trưởng phòng TC- HCTH- KT-QT.

Qua khảo sát và tiếp xúc với cán bộ lớp và sinh viên các lớp hành chính PGS,TS. Hà Văn Sự kết luận: về cơ bản đáp ứng đủ điều kiện học tập của sinh viên và quán triệt khắc phục ngay một số tồn tại nhỏ như điện chiếu sáng, nước phục vụ sinh hoạt tại ký túc xá để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của sinh viên tại ký túc xá được tốt nhất.