Thông báo

Lịch thi Đại học chính quy ( Các lớp học tại Hà Nam)

31/03/2023

- Ngày thi từ ngày 22/5/2023 đến 09/06/2023

- Thời gian thi các học phần thi tự luận/trắc nghiệm kết hợp:

Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00

Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30

- Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:

Ca 1: Bắt đầu từ 6h45 Ca 4: Bắt đầu từ 12h35

Ca 2: Bắt đầu từ 8h30 Ca 5: Bắt đầu từ 14h15

Ca 3: Bắt đầu từ 10h00 Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

- Hình thức thi: Tự luận (trừ các học phần đã ghi rõ hình thức thi riêng). Đối với hình thức thi là bài tập lớn, ngày thi là ngày chậm nhất sinh viên phải nộp bài tập lớn cho giáo viên hướng dẫn.

"- Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu  kèm theo minh chứng. Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo (Phòng 200- Nhà F) hoặc sinh viên chụp ảnh đơn, minh chứng và thẻ sinh viên gửi về địa chỉ email: donxinthighepdhtm@gmail.com từ ngày 24/4/2023 đến 16h30 ngày 06/5/2023. Quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ không giải quyết. 

(Tải mẫu đơn tại https://qldt.tmu.edu.vn/danh-muc/cac-bieu-mau-2826)."

- Bấm vào đây để xem chi tiết